Načítám...
Zpracování osobních údajů
  1. Titulní stránka
  2. Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

 

1. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR“) je Miluše Kneislová - AG SPORT se sídlem Na Břížku 391, 747 66, Dolní Lhota, IČO: 69584630 (dále jen „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou: Miluše Kneislová - AG SPORT

                                                Sídlo: Na Břížku 391, 747 66, Dolní Lhota

                                                IČO: 69584630

                                                DIČ: CZ7060255554

                                                Email: agsport@agsport.cz

                                                Telefon: +420 553 768 167

3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které jste nám poskytly nebo osobní údaje, které jsme získali na základě plnění Vaší objednávky

2. Zpracováváme pouze Vaše identifikační (titul, jméno a příjmení) a kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, email) nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy.

3. Zákonný titul a účel zpracovávání osobních údajů

1. Zákonným titulem zpracovávání osobních údajů je plnění smlouvy mezi zákazníkem a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR.

2. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a správcem. V rámci vyřízení objednávky dochází ke zpracování osobních údajů za účelem vystavení faktur, vystavení skladových (dodacích) listů, zajištění dopravy a vedení účetnictví.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

4. Doba uchování údajů

1. Správce uchovává osobní údajepo dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, maximálně však po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu pro účely archivace.

2. Po uplynutí doby, po kterou správce uchovává osobní údaje správce osobní údaje vymaže.

5. Příjemci osobních údajů

1. Příjemci osobních údajů jsou:

          Dopravní služba podílející se na dodání zboží zákazníkům:

          Obchodní firma: Geis Parcel CZ s.r.o.

          Sídlo: Zemská 211, 337 01 Ejpovice

          IČO: 63077051

          Obchodní firma: Direct Parcel Distribution CZ s. r. o.

          Sídlo: Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy

          IČO: 61329266

          Státní podnik: Česká pošta, s. p.

          Sídlo: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1

          IČO: 47114983

Provozovatel dále pověřil zprostředkovatele, který je provozovatelem internetového portálu heureka.cz se službou Ověřeno zákazníky, společnost Heureka Shopping s.r.o. se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727, a provozovatele internetového portálu aukro.cz, společnost Aukro s.r.o. se sídlem nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín IČO: 05360722, aby jménem provozovatele e-shopu zpracovávala jednorázově osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail a informace o objednaném zboží za účelem hodnocení kvality nákupu. Pro účely tohoto hodnocení zašle zprostředkovatel jednorázový e-mail kupujícímu s možností hodnocení.

2. Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí (země mimo EU) nebo mezinárodních organizací.

6. Vaše práva

1. Nařízení GDPR subjektům údajů, tedy Vám jako našim zákazníkům stanovuje práva:

a) právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

b) právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR,

c) právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

d) právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

e) právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

f) právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,

g) právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

2. Kromě těchto práv máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, šifrování, zálohy.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby, které jsou povinni dodržovat mlčenlivost ve vztahu k osobním údajům.

8. Soubory COOKIES

1. Používáme pouze tzv. nezbytné cookies, které nám slouží pro zefektivnění našich služeb pro Vás. Naše stránky zaznamenávají pouze Vaši IP adresu, informace o čase, kolik času strávíte prohlížením těchto stránek a informace o tom, z jakých stránek k nám přicházíte.

2. Soubory cookies si můžete kdykoliv vymazat nebo jejich sbírání nastavit přímo v nastavení internetového prohlížeče. Chcete-li odmítnout sbírání cookies, nastavte si to ve svém internetovém prohlížeči.

9. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.